Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

 

Zamówienia do 130 000 zł

DOKUMENTY, strona 1:

Protokoły dot. zapytania ofertowego na wynajem odzieży ochronnej

Utworzono dnia 17.10.2022

PROTOKOŁY
1. z wyboru ofert dotyczących zapytania ofertowego : ,,Wynajem odzieży ochronnej"

2. z otwarcia ofert na: ,,Wynajem odzieży ochronnej''

czytaj dalej » na temat: Protokoły dot. zapytania ofertowego na wynajem odzieży ochronnej

SPROSTOWANIE Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 14.10.2022

SPROSTOWANIE 

DOT. Zapytania ofertowego „ Wynajem odzieży ochronnej”

 

czytaj dalej » na temat: SPROSTOWANIE Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 13.10.2022

                                                  Skaryszew dn. 10.10.2022r.

      Zapytanie ofertowe nr DTW.260.3.2022.SG
             - Wynajem odzieży roboczej.

I. Zamawiający:
Gmina Skaryszew
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15
tel.: 48 610 30 22
e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl

czytaj dalej » na temat: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 25.08.2021

Zapytanie ofertowe nr DTW.260.5.2021.SG
- Usługi pocztowe dla ZKiM Skaryszew


I. Zamawiający:
Gmina Skaryszew
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15
tel.: 48 610 30 22
e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl
Nazwa zadania:
„Świadczenia usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek z korespondencją”.

czytaj dalej » na temat: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 31.05.2021

Zapytanie ofertowe nr DTW.260.3.2021.SG

- Przebudowa dachu ZGKiM Skaryszew Piaseckiego 15

 

 1. Zamawiający:

Gmina Skaryszew

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

tel.: 48 610 30 22

e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl

 

II. Nazwa zadania:

„Przebudowa dachu ZGKiM Skaryszew Piaseckiego 15”

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty      130 tys. zł , wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

czytaj dalej » na temat: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 13.05.2021

 Skaryszew dn. 31.03.2021r.

Zapytanie ofertowe nr DTW.260.2.2021.SG

- Wykonanie studni głębinowej – ujęcia wody podziemnej w obrębie działki nr 46 w miejscowości Skaryszew ul. Wincentowska 41

 

 1. Zamawiający:

Gmina Skaryszew

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

tel.: 48 610 30 22

e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl

 

II. Nazwa zadania:

„Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Skaryszewie Wincentowie”

- Roboty wiertnicze i usługa hydrogeologa.

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 tys. zł , wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wody podziemnej   z utworów kredowych o głębokości 85 m zgodnie z projektem Robót Geologicznych stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wg kosztorysu ślepego stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

V. Opis kryterium wyboru Wykonawcy:

Najniższa cena wykonania zadania. 

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego bądź elektronicznie na adres e-mail. zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r.  do godz.10:00 z dopiskiem „STUDNIA WINCENTÓW”

VII. Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

VII. Termin i sposób przekazywania pytań i odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie sposób  porozumiewania się z Oferentami drogą elektroniczną.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest:

- Sławomir Grzyb tel. 48 610 30 22,

- Rafał Pyrka   tel. 48 610 30 22

 

Załączniki:

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Utworzono dnia 18.05.2021, 09:34

Informacje

Liczba wyświetleń: 7362
Utworzono dnia: 23.10.2019

Historia publikacji

 • 17.10.2022 12:56, Administrator
  Edycja dokumentu: Protokoły dot. zapytania ofertowego na wynajem odzieży ochronnej
 • 17.10.2022 12:55, Administrator
  Edycja dokumentu: Protokoły dot. zapytania ofertowego na wynajem odzieży ochronnej
 • 17.10.2022 12:54, Administrator
  Dodanie dokumentu: Protokoły dot. zapytania ofertowego na wynajem odzieży ochronnej