Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 31.03.2021

 

                                                                                              Skaryszew dn. 31.03.2021r.

 

Zapytanie ofertowe nr DTW.260.2.2021.SG

- Wykonanie studni głębinowej – ujęcia wody podziemnej w obrębie działki nr 46 w miejscowości Skaryszew ul. Wincentowska 41

 

  1. Zamawiający:

Gmina Skaryszew

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

26-640 Skaryszew ul. Piaseckiego 15

tel.: 48 610 30 22

e-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl

 

II. Nazwa zadania:

„Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Skaryszewie Wincentowie”

- Roboty wiertnicze i usługa hydrogeologa.

 

III. Informacje o postępowaniu – tryb udzielenia zamówienia:

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 tys. zł , wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ujęcia wody podziemnej   z utworów kredowych o głębokości 85 m zgodnie z projektem Robót Geologicznych stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wg kosztorysu ślepego stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

V. Opis kryterium wyboru Wykonawcy:

Najniższa cena wykonania zadania. 

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego bądź elektronicznie na adres e-mail. zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r.  do godz.10:00 z dopiskiem „STUDNIA WINCENTÓW”

VII. Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia .

VII. Termin i sposób przekazywania pytań i odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie sposób  porozumiewania się z Oferentami drogą elektroniczną.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest:

- Sławomir Grzyb tel. 48 610 30 22,

- Rafał Pyrka   tel. 48 610 30 22

Załączniki do pobrania tutaj:

https://zgkim-skaryszew.pl/bip/zamowienia-publiczne/n,zapytanie-ofertowe-2021r

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie 
 ul. Piaseckiego 15
 26-640 Skaryszew
 tel. 48 6103022 tel/fax 48 6103078
 
 Godziny otwarcia od poniedziałku
 do piątku od 7.00 do 15.00
 
K A S A CZYNNA
7.30 – 14.30

 

Bocian Mateusz z żoną LIVE