Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 26.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: ,,Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego  do 3.5 tony’’.

 

 1. Wartość zamówienia: do 40.000,00 zł brutto.

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 

 

 1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie

ul. Piaseckiego 15

26-640 Skaryszew

Tel.  (+48) 610 30 22  lub  (+48) 610 31 78

E-mail: sekretariat@zgkim-skaryszew.pl

Strona internetowa: www.zgkim-skaryszew.pl

Osoba do kontaktu P. Durasiewicz Grzegorz Tel 501 060 485

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego do 3.5 tony o następujących parametrach:

 

 1. Samochód używany z rocznika min. 2008r.
 2. Układ napędowy DIESEL od 1900 do 2500 cm
 • Silnik DIESEL od 1900 do 2500 cm
 • Skrzynia min 5 biegowa
 • Napęd na przednią oś
 • Max. Przebieg do 250.000 km
 1. Nadwozie typu :
 • Zabudowa typ skrzyniowy/brygadówka /doka

      /zalecana zabudowa skrzyni ładunkowej/

 • Min  5 osobowy /podwójna kabina/
 • Wymiary zewnętrzne

       długość min  5400mm max  6000mm

       szerokość z lusterkami min 2200mm max 2700mm

       wysokość min 1900mm max 2400mm

 • Długość przestrzeni ładunkowej min  2000mm max 2500mm
 • Szerokość przestrzeni ładunkowej min 1900mm max 2300 mm
 • Otwierane drzwi boczne
 • Ładowność  900 kg – 1500 kg
 1. Wyposażenie minimum:
 • Klimatyzacja
 • Poduszka powietrzna kierowcy
 • Abs, esp
 • Wspomaganie układu kierowniczego
 • Centralny zamek
 • 2 kpl. Kluczy
 • Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół
 1. Dodatkowe wymogi:
 • Udzielenie minimum 6 miesięcznej gwarancji sprzedającego po jego zakupie
 • Samochód musi być zarejestrowany w Polsce lub przygotowany do rejestracji
 • Samochód serwisowany w ASO
 • Samochód w 100%  bezwypadkowy
 • Możliwość skorzystania z trzydniowej jazdy próbnej
 • Udostępnienie samochodu przed zakupem w celu przeprowadzenia badań stanu technicznego pojazdu
 • Książka gwarancyjna lub dokumenty potwierdzające wykonane prace przy samochodzie (książka obsługi, faktury)
 • Pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęci natychmiastowych prac, posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • Pojazd powinien stanowić prawo własności oferenta lub oferent powinien być uprawniony do sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela
 • Pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, a w tym szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Każdy wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę
 2. Ofertę należy złożyć w formularzu ofertowym wraz z załącznikami
 3. Oferta musi być podpisana przez  osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli Wykonawcy
 4. Wraz z ofertą należy złożyć dokumentację fotograficzną min 5 zdjęć wraz                    z podstawową specyfikacją techniczną pojazdu pokazującą parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
 5. W cenie  wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie nakłady finansowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszt dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
 • 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej

 

 1. Kryterium oceny oferty:
 1. Cena oferty – 80%

Oferta z najniższą ceną dostanie maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty będą liczone wg. Algorytmu: cena minimalna/ cena badanej  

 oferty x 80%

 1. Rok produkcji pojazdu - 10%
 • Rok produkcji: 2008-2009 – 3 pkt
 • Rok produkcji: 2010-2012 – 6 pkt
 • Rok produkcji: 2013 – 10 pkt
 1. Przebieg pojazdu – 10%
 1. Przebieg pojazdu: 250 000 km – 180 000 km – 3 pkt
 2. Przebieg pojazdu: 179 999 km – 150 000 km – 6 pkt
 3. Przebieg pojazdu poniżej 150 000 km – 10 pkt

 

 1. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2020 roku do godz. 10:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 w Skaryszewie

ul. Piaseckiego 15

26-640 Skaryszew

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: Zapytanie ofertowe na  zakupu używanego samochodu ciężarowego  do 3.5 tony.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2020. o godzinie 10:15  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie przy ulicy   Piaseckiego 15.
 3. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i brutto.
 4. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronie internetowej                     www.zgkim-skaryszew.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie 
 ul. Piaseckiego 15
 26-640 Skaryszew
 tel. 48 6103022 tel/fax 48 6103078
 
 Godziny otwarcia od poniedziałku
 do piątku od 7.00 do 15.00
 
K A S A CZYNNA
7.30 – 14.30