Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Skaryszewie

Ogłoszenie

Utworzono dnia 19.01.2023

                                                                                    OGŁOSZENIE

      o likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

ZGKiM w Skaryszewie informuje o możliwości zakupu, po cenie zaoferowanej, nie niższą niż oszacowana składników majątku ruchomego przeznaczonych do likwidacji, będących na stanie tutejszego Zakładu.

     Zainteresowane osoby mogą obejrzeć składniki majątku, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia w godzinach urzędowania, po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania.

  Osobą właściwą do udzielania niezbędnych informacji jest Sławomir Grzyb, k-k Działu Technicznego tel. 693 990 006.

Warunkiem sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie oferty pisemnej, która powinna zawierać :
- imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta,
- nazwę wybranego składnika majątku z podaniem numeru pozycji z ww. załącznika
oraz ceny zakupu brutto.

W przypadku gdy, co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych tym samym składnikiem majątku, o sprzedaży zadecyduje wyższa  oferowana kwota zakupu. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tą samą cenę zakupu o sprzedaży zadecyduj  złożenie oferty dodatkowej nie niższej niż poprzednia. 

Zakład zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży składnika majątku w przypadku zaoferowania zbyt niskiej ceny w stosunku do szacowanej. Ceny zostały określone na podstawie wartości początkowej pomniejszone o wartość zużycia. Oferty należy składać w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej do tutejszego zakładu w terminie do dnia 30 stycznia br.              z dopiskiem Wybrakowanie 2023".

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Piaseckiego 15
26-640 Skaryszew
e-mail : sekretariat@zgkim- skaryszew.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie 
 ul. Piaseckiego 15
 26-640 Skaryszew
 tel. 48 6103022 tel/fax 48 6103078
 
 Godziny otwarcia od poniedziałku
 do piątku od 7.00 do 15.00
 
K A S A CZYNNA
7.30 – 14.30

 

Bocian Mateusz z żoną LIVE