STACJA UZDATNIANIA WODY ODECHÓW

Stacja w Odechowie została wybudowana w 1999 roku na dz. nr. Ew. 52/2 oraz dz. nr. ew. 54. stanowiącej własność Gminy Skaryszew. Woda pobierana jest z utworów kredowych za pomocą studni o głębokości 70 m.

Stacja została wykonana przez firmę „ Wodrol ” z Poznania i oddana do eksploatacji w 2000 roku.

odechow