STACJA UZDATNIANIA WODY TOMASZÓW

Stacja w Tomaszowie wybudowana została z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego z 1990 roku. Stacja ta została wybudowana na działce nr.ew.278 stanowiącej własność Gminy Skaryszew. natomiast ujęcie wody znajdowało się na działce nr 271. Studnia została wykonana w 1985 roku przez Zakład Usług Studziennych w Radomiu prowadzony przez P. Tadeusza Skroka. W 2001 roku na pograniczu działek nr. 281 i nr.283 firma Wiertnictwo Studzienne z Kielc wykonało nowe studnie .Na stacji tej woda pobierana jest z utworów kredowych za pomocą dwóch studni.

Pierwsza studnia jest studnią awaryjną natomiast druga studnią zasadniczą.

tomaszow