STACJA UZDATNIANIA WODY SKARYSZEW

Ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest na dz. nr. ew. 1561/3 do której tytuł prawny posiada Gmina Skaryszew. Poprzez to ujęcie pobierane są wody z utworów kredowych za pomocą dwóch studni. Studnie te zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach w 1976 r. Głębokość studni wynosi 80 m. Pierwsza studnia pełni rolę studni awaryjnej natomiast druga jest studnią zasadniczą.