STACJA UZDATNIANIA WODY SKARYSZEW – WINCENTÓW

Stacja uzdatniania wody Skaryszew- Wincentów zlokalizowana jest na dz. nr. ew.46 stanowiącej własność Gminy Skaryszew. Poprzez to ujęcie pobierana jest woda z utworów kredy głównej.

Stacja została wykonana przez firmę „ Funam ” z Wrocławia , oddana do eksploatacji w 2007 roku.