Wodociągi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie zajmuje się produkcją oraz dostawą wody dla odbiorców z tereny gminy Skaryszew oraz do miejscowości Grzmucin Trzymorgi położonej w gminie Gózd. Zakład jest administratorem 4 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Skaryszew, Skaryszew – Wincentów, Odechów oraz Tomaszów oraz gminnej sieci wodociągowej o długości 194,7 km do której podłączonych jest 3902 przyłącza.